Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

basen sp 12 przetarg
Nasz Tczew

Dziewięć ofert na budowę basenu przy SP 12

Dziewięć ofert wpłynęło w ramach przetargu na budowę basenu przy Szkole Podstawowej numer 12. W czterech z nich proponowana przez wykonawców kwota nie przekracza zabezpieczonych środków finansowych na ten cel w budżecie miasta. Prawdopodobnie za blisko dwa lata będzie można korzystać z nowego obiektu, wybudowanego za niespełna 26 milionów złotych.

Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu “Aktywny Tczew – budowa basenu przyszkolnego”. Przypomnijmy, że dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 25 milionów złotych początkowo przeznaczone było na rozbudowę istniejącego basenu przy ulicy Wojska Polskiego o elementy aquaparku. Koszt okazał się być jednak znacznie większy i zapadła decyzja o budowie nowego obiektu, ale przyszkolnego, żeby zwiększyć dostępność do nauki pływania i zajęć sportowych w naszym mieście.

W zakres zadania wchodzi budowa pełnowymiarowego basenu sportowego z zapleczem sanitarno – szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – w tym utworzeniu parkingu oraz budowa łącznika prowadzącego do budynku szkoły.

Najwyższą ofertę niespełna 35 milionów podała firma z Pruszcza Gdańskiego, najniższą ofertę 25 milionów 800 tys złotych zaproponowała firma Przembud z Gdańska, o 100 tys złotych wyższą kwotę podało konsorcjum dwóch firm z Kaszub i Śląska. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał czas na realizację inwestycji rok i osiem miesięcy.