Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

ZUOS stawia na recykling Bio-Odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych przystąpi do inwestycji związanej z budową instalacji, która zapewni podawanie odpadów biodegradowalnych bezpośrednio do hali kompostowni z pominięciem hali sortowni.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, gminy zostały zobowiązane do wdrożenia nowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy będą dzielić odpady na pięć frakcji. Obok dotychczasowego podziału na papier, szkło, odpady zmieszane oraz metal i tworzywa sztuczne, będziemy również do oddzielnego worka wrzucać odpady biodegradowalne, czyli np. trawę, liście, obierki, resztki jedzenia.
Tczewski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w celu dostosowania się do nowych wymagań zainwestuje w instalację, która zapewni podawanie Bio-Odpadów bezpośrednio do hali kompostowni z pominięciem hali sortowni.

I te przygotowania ZUOS już rozpoczął.

Środki w wysokości półtora milionów złotych na przeprowadzenie inwestycji pochodzić będą z kasy unijnej.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

Dzisiejszy program w przygotowaniu
Radio Tczew 100,8 FM
Pogoda Tczew z serwisu