Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

rada miasta
Nasz Tczew

Obradowała Rada Miasta Tczewa

Tuż przed majówką obradowała Rada Miasta.

Ostatniego dnia kwietnia, tuż przed długim weekendem majowym, obradowała rada miasta. Sesja przebiegła sprawnie – radni głosowali nad czterema uchwałami i przyjęli sprawozdania dotyczące głównie spraw społecznych.

Była to szósta sesja obecnej kadencji miejskiej rady. W pierwszej części rady prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił informacje o działalności. Większa część sprawozdania poświęcona była sprawom gospodarczym.

Rada przyjęła sprawozdania z realizacji społecznych programów oraz z działalności za ubiegły rok MOPS. Uchwały podjęto szybko niemal jednogłośnie. Między innymi radni zdecydowali o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Żuławy i przyjęli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wnioski i interpelacje składali Danuta Żywicka, Gertruda Pierzynowska, Michał Bollin.