Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja absolutoryjna 2019
Nasz Tczew

Absolutorium dla zarządów powiatu

W 2018 roku budżet realizowały dwa zarządy powiatu. Ten z minionej kadencji, a po wyborach samorządowych obecny. Na wtorkowej sesji radni udzielili absolutorium obu zarządom, za co dziękowali były i obecny starosta.

Zanim rozpoczęły się obrady, z rąk Elżbiety Iwickiej oraz Pawła Rodziwicza starosta tczewski – Mirosław Augustyn otrzymał Krzyż 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
Siódmą sesję bieżącej kadencji rady powiatu rozpoczęły: sprawozdanie zarządu i odpowiedzi na wnioski i interpelacje, które odczytała wiceprzewodnicząca rady Alicja Gajewska. Radni przyjęli też do wiadomości informację na temat stanu przygotowań do sezonu letniego powiatowych służb i straży.

Po raz pierwszy sporządzono raport o stanie Powiatu Tczewskiego za rok 2018. Radni w krótkiej debacie przychylnie wypowiadali się na temat Raportu za ubiegły rok. Następnie omówiono realizację budżetu za 2018 rok. Ekspoze przedstawił skarbnik powiatu Dariusz Skrzypczyński. Odczytano opinię Regionalnej Izby Rachunkowej.

Przedstawiciele kół rady powiatu w krótkich słowach, bez większych zastrzeżeń mówili o budżecie i jego realizacji. Podkreślano, że budżet konstruował i w większej części realizował zarząd poprzedniej kadencji, któremu przewodniczył starosta Tadeusz Dzwonkowski. Powiedział on, że budżet zrealizowano w 98 procentach, a wydatki nie zostały przekroczone. Obecny starosta Mirosław Augustyn podkreślił, że należą się podziękowania głównie poprzedniemu zarządowi. Rada udzieliła absolutorium zarządowi jednogłośnie.

Inne uchwały, tak jak tę absolutoryjną, też przyjęto do realizacji jednogłośnie.
Między innymi powiat przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu „Stop cukrzycy”. Zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański na budowę miejsca Pamięci Narodowej w Szpęgawsku. Ponadto rada zaakceptowała pomysł zarządu powiatu o przejęciu obowiązków obsługi tczewskiego punktu paszportowego. Urząd Wojewódzki z powodu problemów kadrowych nie zapewniał prawidłowego funkcjonowania tego punktu z siedzibą w starostwie.