Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

aktywizacja bezrobotnych
Nasz Tczew

Aktywizacja bezrobotnych mieszkańców

W kwietniu ruszyły prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczął realizację pierwszego etapu Programu Aktywizacji i Integracji, czyli kompleksowych działań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

W ramach programu 39 osób bezrobotnych pracuje i otrzymuje wynagrodzenie. Pracują jako niewykwalifikowana kadra ok. 10 godzin tygodniowo, otrzymują pensję w wysokości 324 zł miesięcznie finansowane z Funduszu Pracy (60%) i ze środków miasta (40%).

Celem prac jest aktywizacja bezrobotnych osób, pozwalając wrócić im aktywnie na rynek pracy.