Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Wiślana Trasa Rowerowa
Nasz Tczew

Będzie Wiślana Trasa Rowerowa

Czy Wiślana Trasa Rowerowa będzie przebiegać przez Tczew?

W urzędzie miasta odbyło się robocze spotkanie dotyczące Wiślanej Trasy Rowerowej, która ma przebiegać wzdłuż rzeki przez całą Polskę. Którędy można poprowadzić tę trasę w obrębie Tczewa i jakich wymaga to inwestycji?

Wiślana Trasa Rowerowa w województwie pomorskim jest częścią większego produktu turystycznego – wytyczenia szlaku rowerowego po obu stronach Wisły od jej źródeł do ujścia. W całości trasa ma liczyć ponad 2 tys km.

Na spotkaniu w Tczewie z przedstawicielami władz województwa, miasta oraz stowarzyszeń zainteresowanych projektem omawiano przebieg trasy w obszarze powiatu tczewskiego. Dyskutowano o tym, kto powinien się włączyć do partnerstwa, kto powinien być liderem w naszym regionie.

W Tczewie istniejący ciągu spacerowo-jezdny ulicami Nad Wisłą i Nadwiślańską można włączyć do Rowerowej Trasy Wiślanej. Problemem jest jednak poprowadzenie trasy dalej: od strony południowej tuż nad Wisłą (ale konieczne jest wybudowanie nowej kładki nad Strugą Subkowską) oraz od strony północnej ulicą Czatkowską (ale konieczna jest przebudowa tej drogi).