Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Apel do ozdrowieńców o oddanie osocza
Nasz Tczew

Apel do ozdrowieńców o oddanie osocza

Szpitale Tczewskie apelują do ozdrowieńców, którzy byli zakażeni koronawirusem, o oddawanie osocza. Jest to jedna z metod leczenia pacjentów chorujących na COVID-19. Placówka otrzymała również od ministerstwa zdrowia jedyny lek dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej, który pomaga osobom zakażonym koronawirusem.

Decyzją ministra zdrowia i wojewody pomorskiego Szpitale Tczewskie obecnie są placówką jednoimienną. Zastępca dyrektora do spraw medycznych, doktor Michał Siek, wyjaśnia, jakimi metodami są leczeni pacjenci z koronawirusem.

Osocze mogą oddać zarówno osoby, które były zakażone koronawirusem bezobjawowo jak i z objawami choroby. Spytaliśmy, jakie inne kryteria musi spełnić dawca. Szpital otrzymał od ministerstwa zdrowia lek do walki z koronawirusem.

Prezes placówki informuje, że lecznica chętnie przyjmie środki higieniczne i ubrania dla pacjentów z COVID-19, którzy pochodzą z różnych rejonów Pomorza i przez to mają utrudniony kontakt z rodzinami. Prezes dodaje, że wciąż nie otrzymał odpowiedzi na odwołanie do wojewody pomorskiego w sprawie utworzenia w budynku przy ul. 1 Maja oddziału COVID-owego. Powodem odwołania jest brak instalacji tlenowej.