Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sala gimnastyczna przy SP 5
Nasz Tczew

Będzie remont sali gimnastycznej

W maju rozpocznie się remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 zostanie gruntownie wyremontowana. W budżecie miasta przygotowano na ten cel półtora miliona złotych.

Sala ujęta w gminnej ewidencji zabytków wymaga pilnego remontu – i mimo, że jest to stary budynek, wciąż może służyć dzieciom do ćwiczeń sportowych. Będzie to wymagać większego wkładu finansowego, ale samorząd ma na ten cel pieniądze. W tej chwili trwa przetarg na renowację sali gimnastycznej, podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić pod koniec kwietnia – już w maju mają ruszyć prace renowacyjne, a będzie ich do wykonania bardzo dużo. Budynek przejdzie kompletny remont. Termin otwarcia sali gimnastycznej to wrzesień 2015 r.