Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Swarozyn dofinansowanie
Nasz Tczew

Centrum w Swarożynie będzie dużo większe

Gmina Tczew otrzymała dofinansowanie na dwa zadania z trzeciego rozdania Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Dzięki temu wybudowana zostanie część nowej drogi w Swarożynie na terenie przeznaczonym na powiększenie centrum logistycznego przy autostradzie A1 oraz blisko kilometrowy ciąg pieszy z Tczewskich Łąk do Tczewa.

Dwie gminy z powiatu tczewskiego mogą być zadowolone z ostatniego rozdania wsparcia rządowego dla samorządów. Oprócz wniosku gminy Pelplin pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski gminy Tczew. Wójt Krzysztof Augustyniak jest dumny z szybkiego rozwoju centrum logistycznego w Swarożynie przy zjeździe z autostrady A1 i złożył wniosek na budowę początku drogi, żeby to centrum zwiększyć i rozpocząć zagospodarowanie terenu po południowej stronie drogi krajowej 22.

W zakresie zadania w Swarożynie, które gmina chce wykonać jeszcze w tym roku będzie przebudowa skrzyżowania koło stacji paliw i wyprowadzenie drogi gminnej z przebudową kanału technologicznego na odcinku 145 metrów, a także budowę oświetlenia i infrastruktury przeciwdeszczowej. Gmina Tczew otrzymała sto procent dofinansowania na tę inwestycję, czyli niespełna milion siedemset tysięcy złotych.
Gmina złożyła wniosek także na budowę ciągu pieszego wzdłuż ulicy Szkolnej w Tczewskich Łąkach. Również ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostanie sfinansowany ze środków rządowego funduszu w stu procentach. Gminie przyznano na ten cel milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych. Chodnik przebiegać będzie obok drogi, więc gmina musiała pozyskać grunty od właścicieli, między innymi od gminy miejskiej Tczew

Oba zadania wójt zamierza rozpocząć i zakończyć w tym roku, realizacja może ewentualnie przedłużyć się o część roku przyszłego.