Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Czterysta lat historii na kartach książki
Nasz Tczew

Czterysta lat historii na kartach książki

„Tczew – dawny wizerunek miasta” to kolejna książka autorstwa Józefa Golickiego i jednocześnie pierwsza ukazująca w formie obrazów dzieje Tczewa od początku siedemnastego wieku do początku dwudziestego. Na ponad dwustu stronach ukazano kilkaset ilustracji, w tym grafiki, mapy i fotografie.

Józef Golicki w ostatnich latach wydał dwanaście Albumów Tczewskich, jednak tym razem postanowił opublikować pracę przekrojową, związaną z dziejami Tczewa od szesnastego do dwudziestego wieku. Swoją najnowszą książkę pt. „Tczew – dawny wizerunek miasta” autor porównuje do albumu „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości”, przy czym tym razem tematyka dotyczy nie tylko ostatnich stu lat.

Tworząc najnowszą publikację Józef Golicki korzystał zarówno ze źródeł archiwalnych jak i kolekcji mieszkańców, którzy chętnie przekazują mu odnalezione w swoich zbiorach cenne zdjęcia. Do Fabryki Sztuk na oficjalną prezentację nowego tytułu przybyło wielu miłośników historii. Autor opowiedział o szczegółach na temat nowej publikacji, a także o planach na kolejną.