Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Czy założyciel Tczewa doczeka się pomnika
Nasz Tczew

Czy założyciel Tczewa doczeka się pomnika?

Miał powstać już trzynaście lat temu z okazji 750-lecia Tczewa, a nie ma go do dziś. Mowa o pomniku założyciela Tczewa, czyli księcia Sambora II, który miał stanąć na Starym Mieście na wniosek radnego Romana Kucharskiego. Prezydent Tczewa komentuje temat w ten sam sposób co kilkanaście lat temu – zdaniem włodarza dwie istniejące figury księcia w naszym mieście wystarczą.

W najnowszej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili pomysł na budowę pomnika generała Józefa Hallera, którego armia w 1920 roku wyzwoliła Tczew. To, czy zostanie on zakwalifikowany do głosowania, okaże się w kolejnych miesiącach. Postanowiliśmy sprawdzić, co się stało z realizacją pomnika założyciela Tczewa, czyli księcia Sambora II, który w 1260 roku nadał miastu prawa miejskie. W styczniu 2009 roku radny miejski Roman Kucharski zgłosił taki wniosek do ówczesnego prezydenta Tczewa Zenona Odyi. Pomnik miał zostać odsłonięty w 2010 roku z okazji 750-lecia miasta. Radny Kucharski w tym celu powołał Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Wizerunek Sambora II mieli wówczas określić artyści, jednak nigdy do tego etapu nie doszło, ponieważ projekt uchwały przepadł.

Po odrzuceniu projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Sambora II, radny Kucharski pod koniec 2013 roku ponownie chciał reaktywować ten temat. Pytany wówczas o zdanie prezydent Tczewa uważał, że pomnik księcia nie jest w Tczewie potrzebny. Zdanie to nadal podtrzymuje.

Na osiedlu Górki na skwerze 750-lecia miasta faktycznie istnieje drewniana figura księcia stworzona w 2010 roku przez Ryszarda Krausego. Tuż obok ustawiono inne figury przedstawiające np. pisarzy i poetów. Poza pieczęciami z XIII wieku wizerunek Sambora II nie został w żaden sposób utrwalony. Najpopularniejszy wygląd księcia stworzyła Regina Jeszke-Golicka na potrzeby medalu Pro Domo Trsoviensi. Zbliżony wizerunek został uwieczniony na wspomnianej drewnianej figurze na osiedlu Witosa. Kilkaset lat temu powstały inne dzieła ukazujące księcia jak np. obraz Andrzeja Stecha w katedrze pelplińskiej czy też XVIII-wieczna figurka Sambora II znajdująca się w tczewskim kościele farnym w nawie głównej na filarze z prawej strony. Została ona odnaleziona po spaleniu wieży kościoła i odnowiona w 2000 roku.

Zdaniem radnego Kucharskiego założyciel miasta zasługuje na pomnik z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko na drewnianą figurę na skwerze czy figurkę w kościele. Pomysłodawca przyznaje, że od kilku lat tym tematem już się nie zajmuje. Spytaliśmy pomysłodawcę wzniesienia pomnika, czy zamierza reaktywować swój pomysł.