Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Nasz Tczew

Debata nad raportem i absolutorium

We wtorek, wyjątkowo w sali konferencyjnej Zespołu Placówek Specjalnych, obradowała rada powiatu. Oprócz stałych punktów porządku podczas sesji odbyła się debata na temat raportu nad stanem powiatu. W najważniejszej uchwale rada udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.

Sesja odbyła się w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z powodu większej powierzchni i pojemności sali. Sesja absolutoryjna dzięki przeniesieniu mogła się odbyć w obecności wszystkich radnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
Poprzednie sesje z powodu koronawirusa organizowano z ograniczeniami – kwietniową korespondencyjnie, a majową w systemie mieszanym, co ocnacza, że większa część radnych musiała uczestniczyć w obradach zdalnie. Podczas wtorkowej sesji w sali przebywało 22 radnych, do tego starosta z wicestarostą i około 10 osób niezbędnych do obsługi formalno-prawnej i technicznej.

W pierwszej części sesji sprawozdanie z działalności zarządu powiatu oraz poszczególnych wydziałów starostwa przedstawił radnym starosta Mirosław Augustyn.
Następnie wiceprzewodnicząca rady Alicja Gajewska odczytała odpowiedzi na wnioski i interpelacje złożone w ostatnich kilku tygodniach.
Podobnie jak w ubiegłym roku, zgodnie z ustawą, podczas sesji absolutoryjnej odbyła debata nad raportem o stanie powiatu tczewskiego. Ten obszerny dokument przygotowali pracownicy starostwa. Omówienie rozpoczął radny Jan Kulas, głos zabrali również Gabriela Makać, Barbara Kamińska i Stanisław Smoliński. Zwracali uwagi na zalety i wady opracowania, także na charakter działalności starostwa. W głosowaniu nad przyjęciem raportu pięcioro radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowało przeciw, radny Piotr Odya wstrzymał się od głosu, a większość – 15 radnych była za przyjęciem.

Po przerwie rada zajęła się uchwałami absolutoryjnymi. Najpierw skarbnik powiatu Dariusz Skrzypczyński mówił o ubiegłorocznym budżecie i jego realizacji. Alicja Gajewska odczytała
pozytywną opinia Regionalnej izby Obrachunkowej . Bardzo dobrze realizację budżetu, jak również analizę podczas obrad komisji, ocenił radny Kulas. Uchwałę zatwierdzająca realizację budżetu poparło 17 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu – czworo z klubu PiS oraz Piotr Odya z Porozumienia na Plus.

Następnie radny Piotr Łaga, przewodniczący komisji rewizyjnej, złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego. Długiej dyskusji nie było. Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę, że budżet został zrealizowany po 11 korektach rady powiatu i 16 poprawkach zarządu, przec co trudno o ocenę realizacji, gdy założenia poczatkowego budżetu są tak dużo korygowane. Radna Grażyna Antczak w imieniu klubu Inicjatywy Samorządowej zadeklarowała głosowanie za udzieleniem absolutorium.

Wynik głosowania był identyczny jak poprzedniego – 17 radnych za, 5 wstrzymujących się, bez głosu sprzeciwu. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrał Dariusz Godlewski, który pytał o przyszłość Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie. Starosta udzielił odpowiedzi. W ostatniej części sesji Barbara Kamińska złożyła oświadczenie w sprawie odbudowy mostu tczewskiego na Wiśle, w którym przekazała informacje w imieniu posłów PiS, że sprawa ma niebawem być “korzystnie rozwiązana” przez władze państwa.