Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

podgórna przebudowa
Nasz Tczew

Rewitalizacja Starówki kontynuowana

Trwają prace przy przebudowie części ulicy Podgórnej i ciągu pieszego w ulicy Krętej na Starym Mieście. To zadania realizowane w ramach rewitalizacji.

Od wielu lat na Starym Mieście miasto realizuje program rewitalizacji, który w dużym stopniu jest finansowany ze środków Unii Europejkiej. W tym roku kolejne dwa miejsca zostaną przebudowane w taki sposób, żeby Starówce dodały walorów estetycznych. Schody w ulicy Krętej i odcinek ulicy Podgórnej w sąsiedztwie placu Hallera, będa realizowane zgodnie zgodnie ze projektami architektonicznymi wyołonionym drogą konkursu. Łącznie obydwa zadania kosztują blisko 3 miliony złotych. Przy ulicy Podgórnej rozmawialismy o inwestycajch z kierownikiem Miejskiego Zarządu Dróg Marcinem Górnym.

Ulica Podgórna ma być przebudowana od skrzyzowania z ulica Chopina do skrzyżowania z Zamkową. W tym 100 metrowym odcinku znajdą się nowe elementy ciągu pieszo-jezdnego, na przykład spowalniające ruch wyniesione przejście dla pieszych, zatoki parkingowe, o a obok nowe wjazdy, mury oporowe i tarasy, będą tu donice i ławki, przebudowana będzie cała infrastruktura podziemna, założone nowe oświetlenie i monitoring.

Zakres zadania w ulicy Krętej obejmuje: budowę nowego ciągu pieszego, czyli dojść, schodów, budowę ławek, balustrad, murów oporowych, także budowę oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowanie zielenią, ponadto przebudowę infrastruktury podziemnej. Jaki jest termin zakończenia obu inwestycji?

Jeśli wykonawcy wywiążą się w terminie ze swoich zadań, to jeszcze latem będzie można podziwiać dodatkowe atrakcyjne miejsca na Starówce.