Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

debata policja
Nasz Tczew

Debata o bezpieczeństwie dla seniorów i młodzieży

W sali obrad rady miejskiej odbyła się pierwsza tegoroczna debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Tczewie w ramach cyklu działań profilaktycznych. Na spotkanie przybyli seniorzy i młodzież. Tematem debaty było bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Sala była wypełniona. Na spotkanie przybyli słuchacze Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. Spotkanie prowadziła młodsza aspirantka Wioletta Maras-Dudyńska, która w komendzie powiatowej policji w Tczewie pełni funkcję profilaktyka.


Temat bezpieczeństwa ma wiele aspektów. O punkcie odniesienia w ruchu drogowym przez pryzmat pieszego i kierowcy mówiła młodsza aspirantka Monika Jankowska. Ciekawą prelekcję połączona z pokazem przygotował instruktor ratownictwa medycznego Tomasz Korowaj.

W ostatniej części debaty przybyli na spotkanie goście zadawali specjalistom wiele pytań, podawali przykłady złych zachowań i braku odpowiedzialności uczestników ruchu.