Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Dodatkowe 20 mln zł na Most Tczewski
Nasz Tczew

Dodatkowe 20 mln zł na Most Tczewski?

Tczewskie starostwo wystąpiło do Ministerstwa Kultury o dodatkowe ponad 20 milionów złotych na planowaną na przyszły rok kontynuację odbudowy Mostu Tczewskiego. Z kolei pomorski konserwator zabytków pozytywnie zaopiniował zmianę planu miejscowego, która umożliwi ekspozycję powojennego przęsła ESTB przy bulwarze.

Igor Strzok, czyli Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przesłał swoją zgodę na proponowane zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które są niezbędne po to, by na skarpie przy ul. Jana z Kolna można było posadowić i wyeksponować powojenne przęsło ESTB.

Urząd Miejski przekazał nam, że projekt zmiany planu miejscowego będzie wyłożony do publicznego wglądu od 30 grudnia do 20 stycznia. Następnie ratusz będzie czekał na ewentualne uwagi mieszkańców do 6 lutego. Urząd informuje, że ze względu na złożoność procedury wskazanie przybliżonego terminu podjęcia przez Radę Miejską projektu uchwały jest w tej chwili niemożliwe.

Firma BAK, która aktualnie tworzy nową wersję dokumentacji projektowej, dopiero teraz dzięki pozytywnej opinii konserwatora może skupić się na projekcie ekspozycji ESTB. Dokumentacja jest też niezbędna po to, aby w przyszłym roku starostwo mogło ogłosić przetarg na kontynuację odbudowy za środki w wysokości 65 mln zł przekazane z Polskiego Ładu. Termin ogłoszenia przetargu miał upłynąć w marcu, jednak rząd zgodził się to wydłużyć.

Aktualnie wszystko drożeje, także komponenty, z których trzeba będzie zbudować nowe przęsła. Starosta obawia się skutków inflacji, dlatego już teraz prosi rząd o dodatkowe środki. Decyzje pomorskiego konserwatora świadczą o tym, że na tym etapie inwestycji najważniejsza dla niego jest ekspozycja ESTB.

Starosta już myśli o składaniu wniosku na kolejny etap inwestycji, który umożliwiłby przejazd przez most. Prócz środków, które już zostały przyznane, na całkowite dokończenie odbudowy mostu potrzeba jeszcze ok. 150 mln zł.