Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Nasz Tczew

Dotacje konserwatorskie na kamienicę i feretron

Urząd Miasta w Tczewie przygotował pulę pieniędzy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Wsparciem finansowym  zainteresowane są dwa podmioty.