Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

most tczewski czeka na renowację
Nasz Tczew

Drugi przetarg na most niebawem

W przyszłym tygodniu starostwo powiatowe ogłosi drugi przetarg na pierwszy etap modernizacji zabytkowego mostu na Wiśle.

Konsorcjum, które brało udział w przetargu na modernizację mostu tczewskiego na Wiśle, podważyło decyzję starostwa powiatowego o unieważnieniu tego przetargu. Odwołanie konsorcjum nie znalazło uzasadnienia, dzięki czemu starostwo może ogłosić drugi przetarg. Uczyni to w przyszłym tygodniu.

Pierwszy etap przebudowy mostu tczewskiego będzie polegał na modernizacji ponad 150-letnich,a więc tych najstarszych, zabytkowych przęseł Lentza. Zakres prac obejmuje renowacje przęseł, filarów oraz budowę nawierzchni i ciągów pieszo-rowerowych.
Do przetargu przystąpiło 5 podmiotów. Trzy firmy wykonanie pierwszego etapu modernizacji mostu wyceniło na kwotę blisko 35 milionów. Jedna z ofert opiewała na niecałe 31 milionów, ale najniższą kwotę za wykonanie zadania zaoferowała firma Banimex z Będzina – 22 miliony 700 tys złotych. Firma ta jednak nie podjęła się realizacji inwestycji, przyznając się do błędu – niedoszacowania. Starostwo unieważniło przetarg, z zamiarem ogłoszenia go po raz drugi. Z ta decyzją nie zgodziło się konsorcjum, które zaoferowało blisko 31 milionów złotych. Sprawa trafiła na wokandę krajowej Izby Odwoławczej.

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej pozwoli wznowić procedurę przetargową. Wicestarosta Witold Sosnowski zapewnia, że drugi przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Firmę, która wygra drugi przetarg, jak również kwotę za jaka realizowana będzie inwestycja, poznamy najwcześniej za półtora miesiąca.