Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Dworzec w Pszczółkach odzyskał blask
Nasz Tczew

Dworzec w Pszczółkach odzyskał blask

Dworzec kolejowy w Pszczółkach przeszedł metamorfozę. W wyniku wielomiesięcznej inwestycji zrewitalizowano ceglaną elewację wraz z detalami, poprawiono komfort podróżnych, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wdrożono proekologiczne rozwiązania.

Pochodzący z 1908 roku dworzec w Pszczółkach odzyskał swój historyczny blask i został przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Przebudowa dworca objęła również jego wnętrze.

Budynek stacyjny w Pszczółkach to kolejny dworzec przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Łączny koszt zadania wyniósł nieco ponad 12 mln złotych.