Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

jakie będą zmiany w zakresie cen taryf za wodę i ścieki?
Nasz Tczew

Ile zapłacimy za wodę i ścieki?

W tym roku nieco później, bo w czerwcu należy spodziewać się zmian stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – po raz drugi – zrobi to według nowej zasady – zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Wodne.

Zwykle pierwszego kwietnia tczewian czekała zmiana cen za odbiór wody i odprowadzanie ścieków. Od ubiegłego roku określanie nowych taryf odbywa się w nieco innej formule wpisującej się w rządowe plany. Za gospodarowanie wód odpowiada urząd – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To oznacza, że zajdą pewne zmiany.

Nowych stawek za wodę i ścieki można spodziewać się za kilka miesięcy? Od drugiego czerwca.

Po zmianie trybu zatwierdzania stawek za odbiór wody i odprowadzanie ścieków radni już nie będą pochylać nad uchwałą w tej sprawie. Czy remonty i inwestycje prowadzone przez ZWiK mają wpływ na zmianę taryf? Pośrednie też – informuje Jacek Gorczyński.