Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

forum
Nasz Tczew

Jedyne takie forum

W Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło się Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które zgromadziło wielu gości z województwa. Była to szansa na integrację trzeciego sektora, ale i na poruszenie ważkich tematów.

Hasłem tegorocznego wydarzenia były: „Wartości, przekonania, działania, aktualizacja.” Jego organizatorzy: Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Fundacja Pokolenia, Stowarzyszenie Podaj Rękę i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota – podczas kilkugodzinnych sesji i debat przekonywali, że słowa te nie były rzucone na wiatr. Bowiem w trakcie wydarzenia rozmawiano o wspólnym działaniu na różnych polach. Nie mówiono tylko o kontekście lokalnym, czy wojewódzkim, a także o ogólnopolskim. Doradczyni w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera RP dr Agnieszka Rymsza opowiedziała o współpracy z NGO na szczeblu rządowym, czyli o Narodowym Instytucie Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkaniu towarzyszyły równolegle sesje tematyczne, które dotyczyły na przykład: współpracy z biznesem, nowych technologii czy ekonomii społecznej. Wydarzenie przebiegało pod patronatem medialnym m.in. Telewizji TeTka oraz patronatem honorowym marszałka województwa pomorskiego, wojewody pomorskiego, starosty powiatu tczewskiego oraz prezydenta Tczewa.