Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Drogi powiatowe czekają na remont
Nasz Tczew

Drogi powiatowe czekają na remont

Starostwo ubiega się o kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont blisko 30 kilometrów dróg powiatowych. Zadanie oszacowane na cztery miliony złotych jest objęte 50-procentowym dofinansowaniem.

Tczewskie starostwo stara się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dziewięciu odcinków dróg powiatowych. Zadanie miałoby polegać na położeniu dywaników asfaltowych typu „slurry seal”. Jest to technologia oparta na wypełnianiu nierówności, kolein oraz wykonaniu cienkiej nakładki półpłynną mieszanką mineralno-emulsyjną.

Najdłuższy odcinek wymagający remontu to niemal 10 km drogi pomiędzy Gniewem a Małymi Walichnowami. Starostwo chciałoby również wyremontować fragmenty dróg między Gorzędziejem a Gręblinem, Turzem a Swarożynem, Małżewem a Stanisławiem, Bałdowem a Subkowami oraz między Pelplinem a Nową Cerkwią. Koszt remontu wszystkich dziewięciu odcinków będzie wynosił ok. 4 mln zł. Spytaliśmy starostę, kiedy wojewoda ogłosi listę wniosków, które uzyskają akceptację.

Tczewskie ulice podlegające powiatowi to 30 Stycznia oraz ulica Jana z Kolna prowadząca na Most Tczewski. Starosta wyjaśnia, czego możemy się spodziewać po remontach tych dwóch miejskich odcinków.

To nie pierwszy raz, kiedy tczewskie starostwo ubiega się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnijmy, że w minionych latach powiat otrzymał dofinansowanie na remont ponad dziesięciu odcinków dróg o łącznej długości ok. 40 km. Zadanie to zostało zakończone jesienią.

Przypomnijmy, że starostwo ubiega się również o środki m.in. na Most Tczewski z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do którego nie jest potrzebny wkład własny. Starostwo zawnioskowało o 208 mln zł na dokończenie remontu mostu.