Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Jest już wykonawca na wyposażenie i dostawę zabawek na place zabawowych
Nasz Tczew

Jest wykonawca na place zabaw

Podpisana została już umowa na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych placów zabaw w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach budżetu miasta cztery place zabaw w różnych miejscach Tczewa zostaną doposażone w nowe urządzenia zabawowe.

Doposażone zostaną dwa następne place zabaw przy ulicach: Zwycięstwa 17 oraz Rokickiej 21.