Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

klub zatorze
Nasz Tczew

Klub Zatorze czeka na rodziny

W miejsce rudery do wyburzenia, przy ulicy Elżbiety 19, wybudowano nowy obiekt. Inwestycję miasto przeprowadziło w ramach programu rewitalizacji. Niedawno rozpoczął tu działalność Klub Rodzinny Zatorze.

Klub Rodzinny Zatorze powstał w ramach projektu „Społeczna od-nowa”, który jest częścią działań programu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”. Klub ma być po prostu miejscem spotkań mieszkańców osiedla, miejscem realizacji ich pomysłów, integracji. Oprócz tego będą się tam odbywały m.in. warsztaty rozwojowe czy spotkania grup wsparcia. Prowadzone będą również terapie indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Formalnie placówka podlega Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Zadanie prowadzenia placówki powierzył Fundacji Pokolenia.

Nie tylko budynek stanowi o wartości i atrakcyjności tego miejsca, także przestrzeń przy nim – służąca rekreacji, aktywnej integracji, przyjemnego spędzania czasu. To przestrzeń zarówno dla dzieci jak i seniorów.
Inwestycję realizowano ponad dwa lata. Kosztowała niespełna 1 200 tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu rewitalizacji miasto otrzyma zwrot blisko 60 procent kosztów zadania.