Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

korekta CKZ
Nasz Tczew

Korekta budżetu na nadzwyczajnej sesji rady powiatu

Tydzień po sierpniowej sesji rada powiatu spotkała się na dodatkowej sesji nadzwyczajnej, zwołanej w celu uchwalenia korekty budżetu. Radni przyjęli do realizacji dwie uchwały, dzięki którym można było zwiększyć kwotę na kontynuowanie kompleksowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego – obiektu Zespołu Szkół Technicznych mieszczącego się przy ulicy Sobieskiego w Tczewie.

Kompleksową termomodernizację obiektu szkolnego z pracowniami do nauk zawodu w ubiegłym roku rozpoczęła firma Żarbud z Korzeniewa. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu rządowego Polski Ład, a oferta wykonawcy wynosiła 4 miliony 300 tysięcy złotych. W czerwcu borykająca się z problemami finansowymi firma Żarbud zrezygnowała z realizacji inwestycji. Rzecznik starostwa powiatowego Marcin Stolarski wyjaśnia, że nadzwyczajną sesję zwołano właśnie dlatego, żeby inna firma niezwłocznie wznowiła prace. Na wykonanie zadania ma sześć miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający, czyli powiat tczewski, musiał w jak najszybszym czasie zinwentaryzować stan prac i powtórzyć procedurę przetargową. W ostatnich dniach wyłoniono nowego wykonawcę, który za kwotę ponad 4 miliony 300 tysięcy dokończy termomodernizację.
Rada na nadzwyczajnej sesji 6 września uchwaliła korektę budżetu. 19 radnych głosowało za, jeden radny sie wstrzymał , nie było głosów przeciw.