Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Krzyżackie mury obronne wymagają remontu
Nasz Tczew

Krzyżackie mury obronne wymagają remontu

Urząd Miejski po raz kolejny ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji remontu XIV-wiecznych murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej. Krzyżacka budowla wymaga rewitalizacji z uwagi m.in. na kruszenie się cegieł i zawilgocenie.

Władze miasta już kilkukrotnie próbowały wyłonić wykonawcę dokumentacji programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej. Kwietniowy przetarg nie wyłonił wykonawcy, dlatego pod koniec maja został ogłoszony kolejny.

Zespół obwarowań miejskich to najważniejsza inwestycja jakiej podjęli się Krzyżacy w XIV w. Wykorzystując korzystne warunki naturalne, w tym nurt rzeki Wisły od wschodniej strony grodu, układ topograficzny parowów i jarów od strony południowo-zachodniej, a także istniejący już system wałów ziemnych, Krzyżacy skonstruowali ciąg murów wzmocnionych basztami oraz kilkoma bramami. Pozostałe do dziś nieliczne fragmenty murów zlokalizowane są przy ul. Podmurnej i Wodnej oraz między ul. Wąską a Ogrodową, dodatkowo zachowały się też relikty murów znajdujące się obecnie pod ziemią pod budynkami mieszkalnymi np. przy ul. Rybackiej. W 2011 roku dokonano rewitalizacji i częściowej odbudowy murów przy ul. Podmurnej. Po ponad dekadzie trzeba je odświeżyć. W najgorszym stanie są relikty przy ul. Wodnej, które są porośnięte roślinami.

Przedstawiciele Dawnego Tczewa – Wirtualnego Muzeum Miasta cieszą się z tego, że władze Tczewa chcą wyremontować pozostałości murów.