Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiat Ukraina
Nasz Tczew

Na sesji o pomocy Ukrainie i odbudowie mostu

Na sesji rady powiatu poruszano temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Starosta mówił także radnym o podpisaniu porozumienia o współpracy z Muzeum II Wojny Światowej, co ma być przełomem w odbudowie zabytkowego mostu tczewskiego na Wiśle.

Pierwsza część czterdziestej trzeciej sesji obecnej kadencji rady powiatu miała charakter sprawozdawczy. Zaczął starosta tczewski Mirosław Augustyn, który mówił o bieżącej działalności zarządu powiatu. Między innymi przekazał informacje dotyczące liczb i sytuacji uchodźców z Ukrainy w powiecie tczewskim. Powiedział, że są przygotowane miejsca do przyjęcia dla blisko 40 osób w byłym domu dziecka w Tczewie – zgłoszenie gotowości do przyjęcia dzieci z Ukrainy z placówki opiekuńczo-wychowawczej wysłano do wojewody pomorskiego. Radni zadawali pytania dotyczące sprawozdania.


Starosta oraz przewodnicząca rady Barbara Kamińska poinformowali również o podpisaniu porozumienia o współpracy z Muzeum II Wojny Światowej, co ma być przełomem w dokończeniu odbudowy zabytkowego mostu tczewskiego na Wiśle. Wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski odczytał odpowiedzi na wnioski i interpelacje złożone w ostatnim miesiącu przez radnych.

Inspektor Marcin Malinowski – powiatowy komendant policji odpowiadał na pytania dotyczące sprawozdania z działalności komendy powiatowej policji oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2021. Mówił również o rozpoczęciu procedury dotyczącej przebudowy tczewskiej komendy.
Do dyspozycji radnych był również zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Zbigniew Rzepka.

Rada głosowała nad pięcioma uchwałami. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji.
Była wśród nich uchwała o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie zabytków, a także określenia zadań, na które będą przeznaczone środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głosowano również nad korektą tegorocznego budżetu. W części sesji poświęconej interpelacjom i wnioskom głos zabrał jedynie Adam Kucharek.