Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Na Tczewskich Saperów jest już bezpieczniej
Nasz Tczew

Na Tczewskich Saperów jest już bezpieczniej

Udało się! Po naszej interwencji, którą w wakacje przeprowadziliśmy na prośbę mieszkańców osiedla Nowe Koszary, Zakład Usług Komunalnych stworzył prowizoryczny chodnik wzdłuż fragmentu ulicy Tczewskich Saperów. Mieszkańcy cieszą się, że dzięki chodnikowi oraz nowym latarniom na ulicy jest teraz bezpieczniej.

W lipcu mieszkańcy osiedla Nowe Koszary zaprosili nas na ul. Tczewskich Saperów. Podczas spotkania pokazali nam, jak niebezpieczna jest piesza wędrówka po jezdni w kierunku skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Mieszkańcy apelowali do władz miasta o stworzenie prowizorycznego pobocza poprzez wykarczowanie chwastów. Zakład Usług Komunalnych zrobił więcej – odtworzył prowizoryczny chodnik o długości ok. 150 metrów. Na prośbę mieszkańców dostawiono także dodatkowe latarnie. Wcześniej o wieczornej porze było tu całkowicie ciemno.

Mieszkaniec osiedla, który w lipcu zaprosił nas na spotkanie, cieszy się z efektu pracy ZUK-u. Prowizoryczność chodnika wynika z faktu, że w przyszłości skrzyżowanie ul. Tczewskich Saperów z Wojska Polskiego będzie przesunięte i przebudowane.

W sąsiedztwie ul. Tczewskich Saperów znajduje się działka po dawnym koszarowcu. Urząd Miejski informuje, że trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na sprzedaż tej działki.