Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Najwyższa Izba Kontroli wykryła wady dworca PKP
Nasz Tczew

Najwyższa Izba Kontroli wykryła wady dworca PKP

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący nieprawidłowości wykrytych w zmodernizowanych dworcach kolejowych. Jednym z przykładów jest dworzec w Tczewie, któremu NIK zarzuca nieuwzględnienie wymogów prawa unijnego dotyczącego osób niepełnosprawnych. PKP odpowiada, że nieprawidłowości zostaną usunięte w przyszłym roku.

Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat modernizacji dworców PKP okazał się dla kolei miażdżący. NIK wykryła nieprawidłowości m.in. na dworcu PKP w Tczewie, który został oddany do ponownego użytku w sierpniu ubiegłego roku. Obiekt został gruntownie zmodernizowany za 18 mln zł. Politycy, a także władze PKP, które rok temu otwierały odnowiony dworzec, podkreślały zastosowanie wielu udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Kontrola NIK wykazała, że wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych jest niezgodnych z przepisami unijnymi. W raporcie czytamy, że „na dworcu w Tczewie nie umieszczono informacji o rozkładzie jazdy na wysokości wymaganej przez unijne przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Przy jednym z wejść do budynku nie zamieszczono dotykowych oznaczeń ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących. Niezgodnie z przepisami zostały też wykonane schody i poręcze. W trakcie przebudowy zainstalowano system dynamicznej informacji pasażerskiej, jednak nie zapewniał on pasażerom wizualnej bieżącej informacji o opóźnieniach pociągów i zmianie peronu, z którego odjeżdża dany pociąg. Informacje te podawane były w formie dźwiękowej, co było kłopotliwe dla osób z ograniczeniami słuchu”. Spytaliśmy spółkę PKP S.A., co zamierza zrobić z wykrytymi przez NIK błędami.

PKP w swoim komunikacie nie wyjaśnia, jak to możliwe, że wielomilionowa inwestycja została wykonana niezgodnie z przepisami i kto za to konkretnie odpowiada. Dopytaliśmy, czy spółka będzie musiała zwrócić środki unijne, które otrzymała na realizację zadania, które to zostało wykonane niezgodnie z przepisami unijnymi.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na opóźnienie tczewskiej inwestycji. W raporcie NIK czytamy, że „termin ukończenia dworca w Tczewie wydłużono o osiem tygodni. Został oddany do użytku 3 sierpnia 2021 r. jednak do dnia zakończenia kontroli, czyli 22 października 2021 r., funkcjonowały tam jedynie kasy biletowe, a 12 wybudowanych lokali komercyjnych było nieczynnych. Tym samym nie przynosiły one przychodów z tytułu komercyjnego najmu powierzchni”.

PKP wyjaśnia, że w chwili obecnej większość lokali jest już wynajęta, choć są one puste, bo trwa ich aranżacja. PKP S.A. informuje, że obecnie na tczewskim dworcu do wynajęcia pozostały już tylko cztery lokale komercyjne.