Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja rady powiatu tczewskiego
Nasz Tczew

O bezpieczeństwie na sesji powiatu

Na sesji Rady Powiatu Tczewskiego dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu.

Na marcowej sesji radni powiatowi wiele uwagi poświęcili stanowi bezpieczeństwa w naszym regionie. Głosowano nad sześcioma uchwałami.

Piąta sesja obecnej kadencji rozpoczęła się od zaprzysiężenia nowego radnego – byłego dyrektora SP 10 w Tczewie Wojciecha Borzyszkowskiego. Zastąpił on w klubie Platformy Obywatelskiej Jana Kulasa, który niedawno objął mandat posła RP.

Dużo czasu poświęcono stanowi bezpieczeństwa. Sprawozdania składali komendanci powiatowi: policji Robert Sudenis i straży pożarnej Waldemar Walejko. Mówiono o wydarzeniach z udziałem służb mundurowych jak i zagrożeniach w naszym powiecie.

Radni głosowali nad sześcioma uchwałami, wszystkie przyjęto bez dodatkowych uwag. Miedzy innymi była uchwała określająca zadania PFRON oraz o ustaleniu składu osobowym komisji stałych. Przegłosowano również niewielką korektę budżetu oraz przystąpienie do lokalnej grupy działania Wstęga Kociewia. Sesja Rady Powiatu była wyjątkowa pod jednym względem – radni nie złożyli żadnych interpelacji czy wniosków.