Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

radni powiatowi na sesji
Nasz Tczew

Obradowali radni powiatowi

Radni powiatowi pytali o most i… kostkę brukową.

W miniony wtorek obradowała rada powiatu. Radni głosowali nad ośmioma uchwałami i byli aktywni w części poświęconej wnioskom i interpelacjom.

Sesję rozpoczęła próba sił, bowiem radni Porozumienia na Plus i Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek o odrzucenie dwóch projektów uchwał, które miały wejść do porządku obrad. koalicja rządząca w powiecie odrzuciła wniosek w głosowaniu wynikiem 12:10. Następnie zaprzysiężono nowego radnego obecnej kadencji Józefa Wasiuka, który zastąpił w radzie Andrzeja Stanucha.

Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w minionym miesiącu przedstawił starosta Tadeusz Dzwonkowski. Radni mieli zastrzeżenia do przekazania nieodpłatnie gminie Pelplin kostki brukowej z ulicy 30 stycznia w Tczewie.

Samorząd głosował nad ośmioma uchwałami. W tym w sprawie korekty budżetu i przekazaniu pieniędzy na projekt mostu w wersji tzw. historycznej, ponadto uchwalono pomoc finansową dla miasta Tczew w celu wykonania projektu ulicy Jedności Narodu, uchwalono także założenie w Tczewie Centrum Kształcenia Ustawicznego, które będzie funkcjonowało w Tczewie przy Zespole Kształcenia Zawodowego przy ulicy Sobieskiego.