Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

ostatnia sesja powiat
Nasz Tczew

Ostatnia sesja w kadencji rady powiatu

W starostwie po raz ostatni w obecnej kadencji obradowała rada powiatu tczewskiego. Przyjęła do realizacji sześć uchwał. Był też czas na podsumowanie działań rady i zarządu powiatu.

Sesja rozpoczęła się z opóźnieniem, ponieważ wcześniej w sali obrad odbyła się uroczystość wręczenia medali zasłużonym pracownikom starostwa powiatowego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej ośmiu osobom wręczała je wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Kamińska. Tradycyjnie część sprawozdawczą sesji rozpoczął starosta Mirosław Augustyn, który mówił o działalności zarządu powiatu w minionym miesiącu. Radni po sprawozdaniu zadawali staroście pytania. Zainteresowani byli między innymi zakupem nieruchomości w Tczewie przy ulicy Targowej przez spółke Szpitale Tczewskie. Informacje o odpowiedziach na złożone wnioski i interpelacje odczytała wiceprzewodnicząca rady Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska.

Na sesji radni przyjęli do wiadomości szereg sprawozdań za ubiegły rok. Były to informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej do dyspozycji radnych byli przedstawiciele komend powiatowych policji i straży pożarnej.

Radni przyjęli również sprawozdania z realizacji programów polityki zdrowotnej, z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ocenę zasobów pomocy społecznej. Sprawozdanie złożył też radny Marek Modrzejewski, ale jako dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia.

Rada przyjęła do realizacji sześć uchwał. Kilka z nich dotyczyło zasad porozumienia z miastem Tczew w zakresie utrzymania dróg i inwestycji w drogi gminne. Jedna z uchwał dotyczyła emisji obligacji komunalnych powiatu, a więc zobowiązań kredytowych. Poprzez uchwały wprowadzono również korektę tegorocznego budżetu.

68 sesja w obecnej kadencji była ostatnią, więc w końcowej części obrad odczytano informacje podsumowujące pięcioletnią działalność komisji stałych rady, osobne podsumowania: przewodniczącej Barbary Kamińskiej i starosty Mirosława Augustyna.