Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

przebudowa Jadwigi
Nasz Tczew

Ostatnie zadanie programu rewitalizacji Starówki

Trwa przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. To zadanie ujęte w programie rewitalizacji Starego Miasta, a więc dofinansowane z funduszy unijnych. Jeszcze w tym miesiącu może rozpocząć się przebudowa ulicy Ceglarskiej na osiedlu Czyżykowo.


Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi na Starym Mieście była planowana od kilku lat. W zakres zadania wchodzi przebudowa kanalizacji przeciwdeszczowej, wymiana nawierzchni drogi i chodników, nowe oświetlenie.

W pierwszym przetargu oferty znacznie przekraczały zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel kwotę. W 2018 roku ogłoszono kolejne przetargi, ale nie wpłynęła ani jedna oferta. W tym roku zwiększono kwotę przeznaczoną na to zadanie, oszacowano je na 2 miliony 700 tysięcy złotych i wystarczyło. O trwających pracach powiedział nam kierownik Miejskiego Zarządu Dróg Marcin Górny.

Chociaż trwają przebudowy trzech dróg w naszym mieście, to niebawem może rozpocząć się kolejna inwestycja – kompleksowy remont ulicy Ceglarskiej.