Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

park miejski
Nasz Tczew

Park Miejski czeka na poprawki

Cze będzie rewitalizacja Parku Miejskiego?

Tczewskie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia obywatelskie rozpoczęły działania zmierzające do rewitalizacji parku miejskiego. Każdy z nas może mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać to miejsce.

W Parku jest wiele do zrobienia – remontu wymagają ścieżki i schody, zadbać trzeba o niektóre fragmenty parku. Park Miejski leży w obszarze II etapu rewitalizacji miasta, co daje szansę na pozyskanie funduszy zewnętrznych na jego upiększenie.