Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

park miejski
Nasz Tczew

Park Miejski stał się zabytkiem

Tczew zyskał zupełnie nowy zabytek. Decyzją pomorskiego konserwatora stał się nim ponad stuletni Park Miejski.

O wpisanie tczewskiego parku na listę wojewódzkich zabytków wnioskowali społecznicy z Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa. Dzięki wpisaniu parku na listę zabytków, łatwiej będzie pozyskać fundusze np. z Unii Europejskiej na rewitalizację. Każda nowa inwestycja będzie od teraz konsultowana z wojewódzkim konserwatorem zabytków.