Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Pomorscy policjanci świętowali w Tczewie
Nasz Tczew

Pomorscy policjanci świętowali w Tczewie

We wtorek, 19 lipca w naszym mieście odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących służb oraz instytucji. Funkcję gospodarza ceremonii pełnił Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

O godzinie 10:00 odsłonięto tablicę poświęconą funkcjonariuszom więzionym w obozie w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD oraz Niemców w latach 1939-1945. Tablica umieszczona została na budynku przy ul. Lecha 9, gdzie przed wojną znajdowała się komenda policji.Projekt sfinalizowano dzięki zaangażowaniu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Główne uroczystości rozpoczęły się po 12:00 na Placu Hallera gdzie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Uroczystości podsumował komendant powiatowy policji w Tczewie. Podczas apelu na placu kilkudziesięciu policjantów otrzymało wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i resortowych tj. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Srebrne i Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant” oraz awanse w stopniach służbowych. Na zakończenie 8 pracownikom cywilnym policji wręczono dyplomy uznania przygotowane przez przewodniczących związków zawodowych pracowników policji, za szczególne zasługi.