Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

we wrześniu odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Nasz Tczew

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Starosta tczewski oraz przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych, pracodawców, rolników i jednostek samorządu terytorialnego a także struktur pozarządowych wzięli udział w spotkaniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczym i doradczym kształtującym politykę zatrudnienia na terenie powiatu tczewskiego. Jest realizowana przez władze publiczne i opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.
Pomimo niskiego stanu bezrobocia w powiecie tczewskim wciąż należy zwracać uwagę na ukierunkowane szkolnictwo tak, aby poszukujących zatrudnienia wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych było jak najmniej – podkreśla Ewa Uzdowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Mirosław Machlikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych reprezentujący pracowników firm zasugerował, aby pracodawcy słuchali ich głosu i korzystali z rad i opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy.