Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

absolutorium korekta
Nasz Tczew

Prezydent z absolutorium, budżet z korektą

W czwartek (24 czerwca) obradowała rada miasta. Podczas długiej sesji udzieliła prezydentowi absolutorium i wotum zaufania. Oceniano także działalność władz Tczewa pod kątem raportu o stanie naszego miasta. Radni głosowali jeszcze nad wieloma istotnymi uchwałami, między innymi skorygowali tegoroczny budżet, zwiększając wydatki na inwestycje o ponad 4 miliony złotych.

Po wielomiesięcznej przerwie z powodu pandemii rada mogła obradować wspólnie w jednej sali. Ponad pięciogodzinne obrady rozpoczęły się od bieżącego sprawozdania prezydenta Tczewa z działalności władz miasta i urzędu miejskiego. Radni mieli do prezydenta sporo pytań i poruszyli kilka spraw.

Przedstawiciele wszystkich klubów rady odnosili się również do raportu o stanie miasta, jaki był przygotowany na czerwcowe obrady i jego omówienie poprzedzało głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta Tczewa oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium.
Prezydent otrzymał wotum dzieki 14 radnym głosującym ZA, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Jednogłośnie rada zagłosowała ZA udzieleniem prezydentowi absolutorium, co jest związane z pozytywną oceną realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta.

Podczas omawiania uchwały absolutoryjnej w wypowiedziach podkreślano, że, pomimo pandemii, udało się zrealizować inwestycje za blisko 40 milionów złotych, w tym te najważniejsze, dofinansowane z funduszy unijnych.
Na sesji radni głosowali nad wieloma innymi uchwałami. Uchwalono stawki za przejazdy komunikacja miesjką na najbliższe 11 lat, co ma związek z przygotowanym przetargiem na obsługę komunikacji w naszym mieście właśnie na tak długi okres. System opłat zakłada również niższe stawki dla posiadaczy Karty Mieszkańca Tczewa.

W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i studium uwarunkowań. Dotyczyły one planów związanych z rozbudową basenu przy ulicy Warsztatowej i budową farm fotowoltaicznych przez miejskie spółki Zakład Wodociągów i kanalizacji oraz Zakład Utylizacji Odpadów Stałych. Rada przyjęła także uchwałę o likwidacji Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, by przekształcić tę jednostkę budżetową.

Sporo dyskusji wywołała uchwała o korekcie tegorocznego budżetu. Zwiększała ona wydatki miasta na blisko 4,5 miliona złotych. Jeden z punktów tej korekty oznacza, że w tym roku rozpocznie się budowa parkingu na Starym mieście przy Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Ściegiennego.
W korekcie znalazło się wsparcie powiatowej policji w Tczewie kwotą 200 tysięcy, by rozpocząć proces przebudowy tczewskiej komendy. Zwiększono także wydatki o milion złotych na inwestycje w tereny zielone i rekreacyjne w związku z przekazaniem przez Urząd Wojewódzki do naszego budżetu części wpływów z podatku środowiskowego.

W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali Maciej Skiberowski, Piotr Antczak, Marcin Kussowski, Iwona Nitza, Łukasz Brządkwoski, Michał Ciesielski i Krzysztof Misiewicz.