Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

basen przetarg
Nasz Tczew

Przetarg na budowę basenu ogłoszony

Urząd Miejski w Tczewie ogłosił przetarg na zaprojektowanie i realizację zadania „Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego”. W programie Pytania do prezydenta Mirosław Pobłocki mówił o zakresie inwestycji oraz o przewidywanym terminie jej realizacji.

Tę inwestycję władze Tczewa planują od kilku lat. Prezydent wydał niemałe pieniądze na to, żeby poszukać dogodnego sposobu jej finansowania. Dokonał analizy formalno-prawnej, z której wynikało, że korzystne będzie przekształcenie jednostki budżetowej Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w spółkę. Potem poszedł inną ścieżką – złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rządowego Polski Ład i otrzymał na ten cel 25 milionów złotych.


Dokumentacja projektowa będzie wykonana w oparciu o gotową koncepcję oraz istniejący program funkcjonalno-użytkowy wykonany dla urzędu miejskiego kilka lat temu.

Do kompleksu basenów dobudowana będzie strefa rekreacji, zaplecze sanitarne, szatnie, parking, a nawet nowy układ drogowy. Zapytaliśmy prezydenta jaki zakłada szacowany koszt całego ponad trzyletniego zadania.