Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja powiat budżet
Nasz Tczew

Rada powiatu nie uchwaliła budżetu

Takiego przypadku w tczewskim powiatowym samorządzie jeszcze nie było. Rada powiatu stosunkiem głosów jedenaście do dziesięciu odrzuciła uchwałę budżetową na rok dwa 2022.

XXIX sesja rady powiatu tczewskiego obecnej kadencji rozpoczęła się od zmiany proponowanego porządku obrad. Na wniosek zarządu powiatu usunięto głosowanie nad uchwałą o przekazaniu zadań biblioteki powiatowej z jednostki w Gniewie do biblioteki w Pelplinie.

Następnie starosta Mirosław Augustyn przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu w ostatnim miesiącu. W tej części sesji zawiązała się dyskusja, między innymi o potrzebie remontu ulicy Bałdowskiej w Tczewie, co leży w gestii władz miasta Tczewa. Zanim doszło do głosowania nad uchwałą budżetową skarbnik powiatu Dariusz Skrzypczyński omawiał projekt budżetu. Przewodnicząca rady powiatu Barbara Kamińska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą budżetu powiatu na przyszły rok – była ona pozytywna.

Przewodniczący komisji stałych rady powiatu, w tym komisji budżetu i finansów, przedstawili również pozytywne opinie komisji dotyczace budzetu. W dyskusji na temat budżetu niektórzy radni, na przykład Roman Kucharek, pytali czy w budżecie są w nim zawarte podwyżki dla pracowników starostwa i jednostek powiatowych.

Radny, zarazem członek zarządu powiatu, Waldemar Pawlusek poprosił tych radnych o wskazanie źródła, skąd wziąć pieniądze na te podwyżki. Radni opozycji wobec zarządu powiatu wskazywali też, że musza być zwiększone wydatki na oświatę w związku ze zwiększeniem liczebności szkół średnich. Ostatecznie głosowanie nad budżetem było niemal remisowe. Wstrzymał się od głosu Jan Kulas. Dziesięciu radnych z klubu radnych klubu „Powiat 2023” głosowało za budżetem, natomiast jedenstu radnych było przeciwnych uchwaleniu budżetu – byli to sześciu radnych Prawa i Sprawiedliwości, trzech z Inicjatywy Samorządowej, a także Adam Kucharek i Piotr Odya. Odrzucenie uchwały budżetowej przez radę powiatu tczewskiego dotąd się nie zdarzyło. Poprosiliśmy o komentarz starostę tczewskiego.