Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Nasz Tczew

Rada powiatu wciąż nie uchwaliła budżetu

Długa dyskusja podczas styczniowej sesji rady powiatu nie przyniosła żadnego efektu. Obrady przerwano, a radni nie głosowali nad uchwałą budżetową na 2022 rok. Mają to zrobić w poniedziałek, ostatniego dnia stycznia, kiedy to sesja ma być dokończona.


XLI sesję rady powiatu obecnej kadencji prowadziła przewodniczaca rady Barbara Kamińska. W pierwszej części sesji sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu złożył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Następnie radni zadawali staroście pytania, na które Augustyn bieżąco odpowiadał, co zajęło blisko 40 minut.
Odpowiedzi na złożone wnioski i interpelacje odczytał wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski. Rada przy jednym głosie wstrzymującym się uchwaliła rezolucję o ogłoszeniu roku 2022 „Rokiem Józefa Wybickiego”. Uzasadnienie do rezolucji przygotował radny Jan Kulas.

Najważniejszym punktem obrad miało być głosowanie nad uchwałą budżetową. Przypomnijmy, że na grudniowej sesji rada nie uchwaliła budżetu, przeciw było jedenastu radnych, za dziesięciu, jeden z radnych się wstrzymał. Zanim otwarto dyskusję starosta Mirosław Augustyn zabrał głos w kwestii planowanych inwestycji, pokazał między innymi wizualizację wariantów nowego budynku dla jednostek powiatowych obecnie funkcjonujących w obiekcie przy ulicy Wojska Polskiego. Następnie skarbnik powiatu Dariusz Skrzypczyński, podobnie jak na sesji grudniowej, zaprezentował budżet, mówił tez o zmianach jakie wprowadzono w projekcie budżetu w związku z oczekiwaniami radnych głosujących w grudniu przeciw.

W długiej dyskusji wypowiadali się głównie radni, których te zmiany nie satysfakcjonowały: na przykład Adam Kucharek czy Roman Małecki. Dariusz Godlewski mówił o braku podstawowych informacji dla niektórych radnych i zaskakiwaniu informacjami bezpośrednio na sesji . W dyskusji odnoszono się do spotkania przedstawicieli klubu radnych Powiat 2023 z przedstawicielami opozycji z klubu randych Prawa i Sprawiedliwości. Jan Kulas powiedział, że nieuchwalenie budżetu wynikało z błędów władz wykonawczych, czyli zarzadu powiatu, domagał się debaty na ten temat. Piotr Odya dodał, że zarząd powiatu lekceważy radę, traktując radnych jak maszynki do głosowania. Merytorycznie starał się odnieść do kwestii uchwalenia budżety radny, zarazem członek zarządu powiatu, Waldemar Pawlusek. Starosta apelował o rozsądek tłumacząc, że nieuchwalenie budżetu bardzo utrudni zarzadzaniem powiatu. Radny Małecki twierdził, że konsekwencje w przypadku nieuchwalenia budżetu nie będą znaczące. Nie zgodziła się z tym radna Gabriela Makać.

Dyskusja momentami odbiegała od tematu budżetu, radni zaczęli kreować indywidualne słowne starcia, niektóre na żenującym poziomie. Przewodnicząca zarządziła podczas sesji kilka przerw. Po jednej z nich radny Małecki w imieniu klubu PiS złożył wniosek o przerwę w obradach do poniedziałku 31 stycznia. Ten dzień to ostateczny termin na uchwalenie budżetu na 2022 rok. Wniosek rada przyjęła przy 20 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. Poniedziałkowa sesja rozpocznie się o godzinie 18.00.