Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

budżet 2019
Nasz Tczew

Radni jednogłośnie uchwalili budżet

W czwartek obradowała rada miasta. Zaprzysiężono na niej nowego radnego – Ryszarda Bruckiego. Radni jednogłośnie przyjęli do realizacji uchwałę budżetowa na 2019 rok.

Sesję prowadził przewodniczący Zenon Drewa. Obrady rozpoczęło zaprzysiężenie na radnego Ryszarda Bruckiego z Porozumienia na Plus. Objął on mandat jaki zwolnił prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Sprawozdanie z działalności bieżącej w ostatnich tygodniach zarządu miasta i urzędu miejskiego przedstawił prezydent Pobłocki.
Mówił o realizowanych inwestycjach i remontach a także o planach na przyszłość. W części poświęconej głosowaniom nad uchwałami radni mieli dużo pracy – decydowali o realizacji ponad dwudziestu uchwał. Część z nich dotyczyła pomocy społecznej – na przykład o dofinansowaniu posiłków czy opieki nad bezdomnymi.

Najwięcej czasu poświęcono uchwale budżetowej na 2019 rok. Opinię o budżecie przedstawił przewodniczący komisji finansowo-budżetowej Kazimierz Ickiewicz. Głos zabrali przedstawiciele poszczególnych kół rady – Roman Kucharski z Platformy Obywatelskiej, Łukasz Brządkowski z koła Tczew Od Nowa, Piotr Antczak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Misiewicz z Porozumienia na Plus.

Dochody budżetu miasta na 2019 r. ustalone zostały na kwotę ponad 266 mln, a zakładane wydatki wynoszą dziesięć milionów więcej. Na inwestycje władze miasta zamierzają przeznaczyć 39 milionów.
Na grudniowej sesji radni przyjęli też uchwałę o przyznaniu wyróżnień za zasługi dla miasta. W Dniu Tczewa – 30 stycznia – medale pro domo trsoviensi otrzymają Magdalena Kubicka-Netka i Tomasz Tobiański. Ponadto samorząd uchwalił, że 2019 będzie ogłoszony rokiem Kazimierza Piechowskiego. Słynny uciekinier z Auschwitz, pochodzący z Tczewa honorowy obywatel naszego miasta zmarł przed rokiem, a w 2019 roku obchodzić będziemy stulecie jego urodzin.
W punkcie obrad poświęconym zgłaszaniu wniosków i interpelacji głos zabrali Józef Cichon i Kazimierz Ickiewicz.