Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

CKIS remont
Nasz Tczew

Termomodernizacja tczewskiego domu kultury

Poznaliśmy oferty na wykonanie dokumentacji projektowej pierwszego etapu termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Sztuki. W ramach zadania ma być wykonany częściowy remont dachu, elewacji i fundamentów tczewskiego domu kultury.

Obecna siedziba Centrum Kultury i Sztuki to dawny Dom Kolejarza – obiekt liczący ponad 100 lat, ale w późniejszym czasie rozbudowywany, pełniący wiele funkcji, nie tylko związanych z koncertami i spektaklami w sali widowiskowej. O jego specyfice, kubaturze, ale również problemach z ogrzewaniem powiedział nam dyrektor CKiS-u Tomasz Hildebrandt.

To zadanie termomodernizacyjne pojawiło się jako wniosek o dofinansowanie zgłoszony przez miasto Tczew w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wcześniej o potrzebie termomodernizacji budynku centrum kultury nie pojawiały się w mediach informacje.

Samorząd na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczył kwotę 130 tysięcy złotych. Dwie firmy zaproponowały wyższe kwoty. Spośród trzech ofert najniższą w wysokości 103 tysięcy złotych złożyła firma Filar z Piły. Na wykonanie projektu zadania wybrany wykonawca będzie miał ponad 4 miesiące.