Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja podwyżka starosty
Nasz Tczew

Radni powiatu podwyższyli staroście wynagrodzenie

Jednym z wielu tematów marcowej sesji rady powiatu tczewskiego był raport o stanie bezpieczeństwa, w którym opisana jest działalność policji i straży pożarnej. Rada głosowała też nad kilkoma uchwałami, poprzez które dokonała korekty tegorocznego budżetu i podwyższyła o blisko 20 procent wynagrodzenie starosty tczewskiego.

55 sesję obecnej kadencji rady powiatu prowadziła przewodnicząca Barbara Kamińska. W pierwszej części radni wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności zarządu powiatu, które pod nieobecność starosty Mirosława Augustyna, przedstawił wicestarosta Andrzej Flisik. Rada zatwierdzała na sesji informację z działalności służb mundurowych w minionym roku, czyli raporty o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeniach. Do dyspozycji radnych byli goście sesji: komendant Powiatowy Policji w Tczewie Marcin Malinowski oraz przedstawiciel komendy Powiatowej Straży Pożarnej Konrad Majewski.

Radny Marek Modrzejewski jeszcze przed częścią poświęconą głosowaniom nad uchwałami zauważył, że na liście radnych znajdował się nieobecny na sesji Piotr O., który tydzień wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem drugiej instancji. Modrzejewski uważał, że w mocy prawa jego mandat powinien wygasnąć. Poprosił zatem o wyjaśnienie dlaczego na liście widnieje to nazwisko.

Rada głosowała nad dziewięcioma uchwałami. Jedna z nich dotyczyła zmian formalno-prawnych Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tczewie. Inna z uchwał dotyczyła ustalenia zadań, na które w tym roku przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dwie uchwały dotyczyły korekty tegorocznego budżetu powiatu. Jednogłośnie rada głosowała również nad uchwałą o zmianach w statucie powiatu tczewskiego.
Klub radnych Powiat 2023 zaproponował uchwałę zmieniającą wynagrodzenie starosty tczewskiego. Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku, rada powiatu głosami opozycji ustaliła wynagrodzenie starosty najniższe z możliwych. Za sprawą negocjacji radnych klubu Powiat 2023 z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości temat powrócił

Projekt uchwały zakładał 95 procentowe możliwe wynagrodzenie dla starosty. Dla przykładu w sąsiadujących z tczewskim sześciu powiatach, w czterech jest to wynagrodzenie 100-procentowe, takie otrzymuje również prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Jedynym radnym krytykującym uchwałę o wynagrodzeniu starosty był Jan Kulas, on też jako jedyny głosował przeciw. Dwóch radnych klubu Inicjatywy Samorządowej wstrzymało się od głosu, siedemnastu było ZA. To głosowanie i wypowiedź radnego Romana Małeckiego oznaczają, że w spolaryzowanej, mocno skłóconej w tej kadencji radzie powiatu prawdopodobnie relacje ulegną poprawie i dojdzie do zwiększenia współpracy.
Po wejściu w życie uchwały, od 1 kwietnia, starosta wraz z możliwymi dodatkami będzie zarabiał miesięcznie około 3 tysiące złotych więcej niż dotychczas, czyli nieco ponad 19 tysięcy złotych brutto.
W części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrał radny Kulas. W ostatniej informacyjne części obrad radny Piotr Łaga mówił o realizowanych działaniach w związku z Rokiem Młodzieży w Powiecie Tczewskim.