Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja aquapark
Nasz Tczew

Radni pytali o aquapark i spółkę TCSiR

Podczas majowej sesji rady miasta pojawiło się wiele tematów. Radnych najbardziej interesowały bieżące problemy związane ze zbyt wysoką ceną budowy aquaparku w naszym mieście.


Prowadzący 58 sesję obecnej kadencji rady miejskiej przewodniczący Zenon Drewa na początku poinformował o zmianie porządku obrad, polegającej na usunięciu dwóch uchwał dotyczących zmian w regulaminie płatnych stref parkowania. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach uchwały te będa podjęte na sesji zwołanej wyłącznie tym celu.

W sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydent poinformował między innymi o ofertach złożonych na budowę aquaparku. Radni potem dopytywali o warianty podjęcia decyzji w związku ze zbyt wysokimi ofertami na wykonanie tego trzyletniego zadania.


Radni pytali też o termin oddania do użytku nowego wiaduktu nad torami kolejowymi przy dworcu PKP oraz o rozliczenie wieloletniego programu rewitalizacji Starego Miasta i osiedla Zatorza. Na koniec swojego sprawozdania prezydent przekazał radnym raport ze stanu miasta, jaki będzie oficjalnie procedowany na sesji czerwcowej.
Wiceprzewodnicząca rady Gertruda Pierzynowska odczytała odpowiedź na wniosek i złożony w ostatnim okresie przez radnego Macieja Skiberowskiego.

W części sprawozdawczej radni zapoznali się z pięcioma raportami rocznymi – między innymi o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz o stanie bezpieczeństwa miasta.

Rada głosowała nad siedmioma uchwałami. Wszystkie przyjęła do realizacji. Jedna z nich dotyczyła przystąpienia do programu profilaktyki zdrowotnej dzieci. Radni uchwalili także korektę tegorocznego budżetu.

W części poświęconej zgłaszaniu wniosków i interpelacji głos zabrali: Michał Ciesielski, Marcin Kussowski, Łukasz Brządkowski, Maciej Skiberowski, Krzysztof Misiewicz i Józef Cichon i Kazimierz Ickiewicz.