Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja Ciesielski
Nasz Tczew

Radny zaskoczył prezydenta pomysłem na komunikację

Na kwietniowej sesji rady miejskiej uchwalono nowe zasady wynajmowania lokali komunalnych. Radni mieli do prezydenta wiele pytań, między innymi o komunikację miejską i płatne strefy parkowania.

Sesję rozpoczęło sprawozdanie prezydenta Mirosława Pobłockiego z bieżącej działalności. Prezydent przekazał wiele ciekawych informacji dotyczących nie tylko spraw bieżących. Mówił między innymi o propozycjach, tak zwanych fiszkach, które tczewski samorząd przygotował jako wnioski o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pobłocki powiedział także, że Tczew przystąpił do programu zielony transport publiczny, dzięki któremu nasz samorząd mógłby uzyskać dofinansowanie na 10 autobusów elektrycznych. Prezydent zapowiedział też spotkanie poświęcone podsumowania funkcjonowania po pierwszym miesiącu płatnych stref parkowania.

Po sprawozdaniu prezydenta radni mieli możliwość zadawania pytań. Radny Michał Ciesielski poruszył kilka tematów. Zaskoczył próba przekazania listu intencyjnego w sprawie komunikacji miejskiej od wójta gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka.

Odczytanie i próba przekazania listu intencyjnego prezydentowi spotkała się z zaskoczeniem, ale też wyraźnym sprzeciwem działania w takiej formie, zarówno prezydenta Pobłockiego jak i przewodniczącego rady miasta Zenona Drewy.

W tej części sesji powrócił również temat zmian organizacji ruchu kołowego na Starym Mieście. Radni nie mieli uwag do sprawozdań rocznych z działalności za ubiegły rok: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz raportu z monitoringu programu rewitalizacji.

Radni jednogłośnie głosowali za zmianą w zasadach wynajmowania lokali komunalnych, umożliwiającą odliczenie opłat za wynajem lokali komunalnych, którzy we własnym zakresie wyremontują wynajmowany lokal. rada uchwaliła również korektę tegorocznego budżetu, w której nie było znaczących zmian. W części poświęconej zgłaszaniom wniosków i interpelacji głos zabrali radni: Łukasz Brządkowski, Iwona Nitza, Maciej Skiberowski, Krzysztof Misiewicz i Kazimierz Mokwa.