Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

30 stycznia za rok
Nasz Tczew

Remont wiaduktu na 30 stycznia w przyszłym roku

Władze powiatu tczewskiego zamierzają zmodernizować wiadukt nad torami w ciągu ulicy trzydziestego stycznia w Tczewie. Na ten cel starostwo otrzyma 2 miliony 800 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kompleksowy remontu wiaduktu ma być zrealizowany w przyszłym roku.

Właściwie starostwo jest zmuszone do przeprowadzenia tej inwestycji w ciągu drogi powiatowej w Tczewie. Wiadukt nad torami kolejowymi w ulicy 30 stycznia łączy osiedla Górki z Czyżykowem, ale stanowi też część drogi wylotowej i wjazdowej miasta.

Obiekt został wybudowany w latach 40-tych. Jego stan techniczny określany jest jako “przedawaryjny”. Ekspertyza wykazała, że względu na liczne ubytki i pęknięcia jezdni, obluzowane barierki ochronne, brak urządzeń dylatacyjnych i poobrywane gzymsy wiadukt stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego i pieszych.

Po przebudowie nawierzchnia, gzymsy, barierki ochronne, także podpory, odwodnienie i izolacja będa nowe. Wiadukt będzie poszerzony o ciągi piesze. Zapytaliśmy starostę czy wymieniona na nową będzie cała konstrukcja nośna.

Starostwo zgłaszając na początku roku inwestycję do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oszacowało koszt zadania na 5 mln 600 tys. zł. Wniosek powiatu został rozpatrzony pozytywnie i dofinansowanie ma wynieść 50 procent kosztów, czyli 2,8 mln zł. Problem w tym, że kilka miesięcy później ceny na rynku budowlanym, zwłaszcza te związane ze stalą radykalnie poszybowały w górę. Realny koszt zadania będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.