Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

klub zatorze
Nasz Tczew

Rodzinny klub Zatorze gotowy

W ramach projektu rewitalizacji osiedla Zatorze władze miasta zdecydowały o budowie obiektu z przeznaczeniem na działalność społeczną. Budynek z podwórkiem przy ulicy Elżbiety jest gotowy. Rozpoczęły się odbiory techniczne, rozstrzygnięto również przetarg na wyposażenie.

W miejsce pustostanu, rudery do wyburzenia, przy ulicy Elżbiety 19, wybudowano nowy obiekt. Nie tylko budynek stanowi o wartości i atrakcyjności tego miejsca, także przestrzeń przy nim – służąca rekreacji, aktywnej integracji, przyjemnego spędzania czasu. To przestrzeń zarówno dla dzieci jak i seniorów.

Inwestycję realizowano ponad dwa lata. Pierwszy wykonawca nie wywiązał się z umowy. Trzeba było przerwać na wiele miesięcy prace, żeby go rozliczyć i przeprowadzic kolejna procedurę przetargową. Drugi wykonawca borykał się z problemami – poprawkami po poprzedniej firmie i włamaniami, niweczącymi pracę. Wreszcie obiekt jest gotowy. W tym tygodniu rozstrzygnięto ostatni przetarg – na wyposażenie obiektu. Za miesiąc mają już być tu meble, i wszelkie inne sprzęty codziennego użytku, zakupione za około 80 tys złotych. Cała inwestycja kosztowała niespełna milion dwieście tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu rewitalizacji miasto otrzyma zwrot blisko 60 procent kosztów zadania.

Rodzinny Klub Zatorze ma być po prostu miejscem spotkań mieszkańców osiedla i miejscem realizacji ich pomysłów, integracji. Oprócz tego będą się tam odbywały m.in. warsztaty rozwojowe czy spotkania grup wsparcia. Prowadzone będą również terapie indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Formalnie placówka będzie podlegała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.