Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja rok młodzieży
Nasz Tczew

Rok młodzieży w powiecie tczewskim

Podczas styczniowej sesji rady powiatu, jaka odbyła się w siedzibie starostwa w miniony wtorek, uchwalono rezolucję o ustanowieniu 2023 rokiem młodzieży.

Przed oficjalnym rozpoczęciem styczniowej sesji wręczono nagrodę PRO OBYWATEL 2022 w kategorii Powiat Tczewski. Wyróżnienie jest efektem konkursu przeprowadzonego przez stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski, którego prezesem jest radny powiatu Tomasz Kajzer. Konkursowa kapituła nagrodę za ubiegły rok przyznała Krystynie Gierszewskiej, uzasadniając szczególnym zaangażowaniem w działalność kulturalną, promocją tradycji i obyczajów kociewskich nagrodzonej mieszkanki Lignów Szlacheckich.

Po zatwierdzeniu przez radę porządku obrad prowadząca sesję przewodnicząca Barbara Kamińska poprosiła starostę tczewskiego o przekazanie sprawozdania z bieżącej działalności zarządu powiatu.


Po sprawozdaniu radni zadawali Mirosławowi Augustynowi pytania. Nastepnie wiceprzewodniczaca rady powiatu Alicja Gajewska odczytała odpowiedzi na wnioski i interpelacje złozone w okresie minionego miesiąca.

W związku z raportem o zapewnieniu bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie tczewskim gościem sesji był zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie Wiesław Ossowski. Informację o działaniach zrealizowanych w ramach obchodów „Roku Józefa Wybickiego” przedstawiła naczelnik Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu – Magdalena Olszewska-Gibas.
Na wniosek radnego Piotra Łagi rada głosowała nad rezolucją w sprawie ogłoszenia roku 2023 „Rokiem młodzieży w powiecuie tczewskiem”. Radni jednogłośnie przyjęli rezolucję, po czym wypowiadali się czego oczekują poprzez realizację działań w ramach roku młodzieży.
Rada głosowała nad dwiema uchwałami dotyczyły one korekty w bieżącym budżecie i zostały przyjęte jednogłośnie.

W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrał Stanisław Smoliński, który złożył wniosek o podjęcie działań w celu wyeliminowania łamania przepisów w ruchu kołowym w ulicy Obrońców Westerplatte w Tczewie, chodzi o przekraczanie prędkości.