Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Rozpoczęły się matury
Nasz Tczew

Rozpoczęły się matury

Tradycyjnie tuż po majówce rozpoczęły się matury. W tym roku w powiecie tczewskim przystąpiło do nich dokładnie 1019 osób, w tym 881 osoby z Tczewa. W tym roku absolwenci muszą przystąpić do trzech egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny w 2022 roku zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej. Do części ustnej mogą jednak przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych są niezbędne np. w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych. Spytaliśmy na gorąco uczniów I LO w Tczewie o wrażenia tuż po napisaniu matury z języka polskiego.