Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

pieniądze na renowację zabytków
Nasz Tczew

Są pieniądze na renowację zabytków

W kasie miejskiej są pieniądze na prace konserwatorskie zabytków.

W budżecie miasta zarezerwowano kilkadziesiąt tysięcy złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.